D | Útvarové a procesní řízení

útvarové řízeníCílem modulu D je, aby účastník po absolvování modulu byl schopen realisticky naplánovat projekt v souladu s jeho kontextem, popsat a realizovat základní procesy spojené s řízením projektů.

Obsahem modulu jsou základní pojmy v procesním a projektovém managementu, definice procesu, cyklus PDCA (Plan, Do, Control, Act), životní cyklus projektu, definice projektu, plánování projektu, realizace projektu, ukončení projektu, IT podpora projektového řízení.

Autor/tutor/lektor: Jan Doležal