C | Řízení změn

modul CCílem modulu C je vybudovat nebo zvýšit úroveň kompetence k řízení změn. Účastníci po absolvování budou schopni úspěšně řídit změnu v projektu v kontextu organizace pomocí vybraných nástrojů. Obsahem modulu jsou základní principy a přístupy k řízení změn, řízení změn jako proces, lidé a změny, řízení očekávání, komunikace změny, organizační kultura, osobnost „lídra“ změny.

Obsahem modulu jsou základní principy a přístupy k řízení změn, řízení změn jako proces, lidé a změny, řízení očekávání, komunikace změny, organizační kultura, osobnost "lídra" změny.

Autor/tutor/lektor: Ondřej Cingl