Konferencí PM 250+ kariéra projektových manažerů ve školství nekončí!

Absolventi projektu PM 250+ společně s projektovým týmem slavnostně ukončili projekt dne 1. - 2. listopadu 2012 v prostorách kongresového hotelu Primavera v Plzni.
Dne 1. a 2. listopadu 2012 v kongresovém hotelu Primavera v Plzni proběhla závěrečná konference projektu PM 250+. Mezi přednášejícími se kromě projektového týmu objevili i další spolupracovníci podílející se na výstupech projektu, jako např. PM Consulting, s.r.o., Koučink Centrum, s.r.o. a další. V průběhu prvního dne byli účastníci provedeni celým projektem, největší pozornost byla věnována pozici projektového manažera ve školství, jeho profilu kompetencí a podpoře v podobě Balíčku vzorové dokumentace a Metodiky věcného auditu projektu. Večer byl věnován slavnostnímu vyřazení absolventů z projektu a uchazečů o certifikát podle IPMA, pět vylosovaných účastníků si odneslo publikace nakladatelství GRADA. Tématem druhého dne byl e-learning jako jedna z možných forem moderního vzdělávání, koučink projektových manažerů, možnosti financování projektů ze strukturálních fondů a systémová dynamiky při řízení projektu.
Po skončení projektu budou prezentované výstupy zveřejněny na www.projektmanazer.cz.

Konferencí PM 250+ kariéra projektových manažerů ve školství nekončí!
Konferencí PM 250+ kariéra projektových manažerů ve školství nekončí!
Konferencí PM 250+ kariéra projektových manažerů ve školství nekončí!