Konference Projektový manažer 250+

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou koferenci. Ve dnech 1. - 2. listopadu se koná v Plzni závěrečná konference projektu Projektový manažer 250+.

Konference projektu Projektový manažer 250+ se koná při příležitosti ukončení projektu. Je určena projektovým manažerům ve školách a školských zařízení (mimo hl. město Praha). V průběhu 2denní konference budou představeny výstupy projektu a práce s nimi, jako např. věcný audit projektu, vzorová dokumentace pro projektové manažery ve školství, kompetenční profil projektového manažera ve školství atd.
Součástí konference jsou odborné semináře z různých oblastí projektového managementu. Program bude zveřejněn v nejbližší době.
Níže najdete přihlášku, kterou po vyplnění zašlete na e-mail: holacka@nidv.cz.

Těšíme se na Vaši účast!

Projektový tým PM 250+