Konference "Projektový management 2012 – Rozum a emoce"

Společnost pro projektové řízení a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádají pátý ročník odborné konference „Projektový management 2012 – Rozum a emoce“.

Společnost pro projektové řízení o. s. (SPŘ) ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve dnech 25. – 26. dubna 2012 již pátý ročník konference „Projektový management 2012“. Jedná se o tradiční dvoudenní odborné setkání zabývající se aktuálními tématy z oblasti projektového řízení. Letos bude setkání dominovat téma „rozum a emoce“.

Více se dozvíte na http://www.ipma.cz/web/file/tiskova-zprava-pm2012.pdf

Konference je určena pro projektové manažery, ředitele, majitele a další pracovníky malých, středních i velkých firem zajímajících se o projektové řízení. Vítáni jsou samozřejmě také konzultanti v projektovém řízení, studenti a veřejnost.