Kompetenční profil

Ověření aktuální úrovně kompetencí PM ve školství a zpracování osobního plánu rozvoje PM

Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012 a s ním některé jeho aktivity! V rámci udržitelnosti projektu je vstup do online aplikace povolen i po skončení projektu.

 

Touto vstupní aktivitou si řídicí pracovníci škol v roli projektových manažerů mohli individuálně ověřit svoji aktuální úroveň kompetencí (schopnosti, znalosti, dovednosti) potřebných k efektivnímu řízení projektu. Na tomto základě se sami aktivně podíleli na zpracování osobního plánu rozvoje a jeho následné realizaci.

 

Metodika ověřování vycházela z mezinárodního kompetenčního standardu International Project Management Association IPMA (www.ipma.cz) ve verzi 3 (IPMA Competence Baseline 3), který definuje celkem 46 kompetencí projektového manažera ve třech skupinách – technických, behaviorálních a kontextových elementech kompetencí.

 

Realizace aktivity: 15. 3 – 31. 8. 2012