Karta účastníka OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil nový formulář Karty účastníka, který lze odesílat do systému IS ESF2014+.

Sledování těchto údajů vycházející s Nařízení ESF č. 1301/2013. Podle nařízení se za „účastníky označují osoby, které mají přímý prospěch z intervence ESF, které mohou být identifikovány a požádány o charakteristiku a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou“. Karta účastníka je navázaná na indikátor 6 00 00 „Celkový počet účastníků“ a příjemce je povinen zajistit její vyplnění za každou podpořenou osobu. Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, popř. Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část.

PDF formulář lze odeslat do IS ESF2014+ pomocí tlačítka „Odeslat“.

Aktuálně doporučujeme, aby zástupce příjemce předvyplnil Identifikaci projektu (Registrační číslo projektu, Název projektu, Příjemce podpory (název)) a takto předvyplněný PDF formulář předal k vyplnění podpořeným osobám v elektronické podobě.

Formulář ke stažení ZDE.