Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Dne 16. prosince 2010 byl otevřen přístup do přihlašovacího systému projektu Projektový manažer 250+.

Všechny školy a školská zařízení (mimo hl. město Praha) mají ojedinělou příležitost účasti.

Bylo připraveno celkem 8 vzdělávacích modulů, z nichž první modul je povinný (formou e-learningu) a dalších sedm (kombinace e-learningu s 3denním výjezdním seminářem) si zájemci volí podle svých potřeb sami. Pokud si potenciální účastník není jistý svojí volbou modulu, má možnost zjistit si aktuální úroveň svých kompetencí na poli projektového řízení.

 

Přihlásit se na aktivity můžete prostřednictvím http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/.