Jak se přihlásit na vzdělávání

Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012!

V rámci udržitelnosti projektu byly pro rok 2014 vypsány následující vzdělávací moduly:

A Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR pro projektové manažery ve školství (pouze e-learning) - zdarma

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=40926&operace=detail

B Strategické řízení organizace pro projektové manažery ve školství (3denní seminář v kombinaci s e-learningem) - poplatek 1960 Kč

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=40928&operace=detail

D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení pro projektové manažery ve školství (3denní seminář v kombinaci s e-learningem) - poplatek 1960 Kč

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=41024&operace=detail

F Řízení lidských zdrojů pro projektové manažery ve školství (3denní seminář v kombinaci s e-learningem) - poplatek 1960 Kč

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=40927&operace=detail