Jak se přihlásit na věcný audit

Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012 a s ním některé jeho aktivity! V rámci udržitelnosti projektu je vstup do online aplikace povolen i po skončení projektu. Vstup ZDE.

 

Zájemce z řad cílové skupiny projektu PM 250+ vyplní formulář přihlášky, na jejíž základě obdrží e-mailem Metodiku věcného auditu projektu pro vlastní použití.

 

Podmínkou účasti je závazek k vyplnění hodnoticího dotazníku po skončení auditu, který bude sloužit realizačnímu týmu PM 250+ jako zpětná vazba pro finální zpracování Metodiky věcného auditu projektu.

 

Informace k dané aktivitě Vám poskytne manažerka L. Šlajchová, kontakt e-mail slajchova@nidv.cz.

Přihlásit se můžete on-line na stránkách NIDV.

Oblast 19-Projektový manažer, pracoviště Plzeň, název programu Věcný audit projektu.