Jak se přihlásit ke kompetenčnímu profilu

Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012 a s ním některé jeho aktivity! V rámci udržitelnosti projektu je vstup do online aplikace povolen i po skončení projektu.

 

Cílem ověřování úrovně kompetencí projektového manažera ve školství je identifikace vlastních silných a slabých stránek, na jejímž základě lze postavit osobní plán rozvoje. Individuální přístup je východiskem pro efektivní nastartování profesního růstu. Výsledky ověřování jsou k dispozici pouze ověřované osobě, nikdo další nemá k hodnocení přístup.

 

Vstup do aplikace pro měření kompetencí projektového řízení v rámci projektu PM 250+.

 

Postup ověřování je následující:
  • Nejprve se musíte zaregistrovat - vytvořit si uživatelský účet.
  • Následně provedete sebehodnocení ve 14 kompetencích použitého kompetenčního profilu.
  • Poté již můžete absolvovat samotný test, 140 otázek z oblasti projektového řízení, na které máte 150 minut.
  • Nakonec budou oba vaše výsledky, tedy sebehodnocení i výsledek absolvovaného testu porovnán s kompetenčním profilem projektového manažera ve školství a budou vám doporučeny možnosti (plán) dalšího rozvoje.
  • Prvních 100 absolventů mělo v době trvání projektu možnost osobní konzultace ke svému osobnímu plánu rozvoje (zájem musel být zaškrtnout v registračním formuláři).

Ověřte si proto aktuální úroveň svých kompetencí a výsledek uložte do svého PC.