Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnil informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ.

V souvislosti s procesem schvalování MŠMT upoorňuje na nejčastější nedostatky v podkladech doložených před vydáním právního aktu - více ZDE.