Hledáme spolupracovníky

Hledáme spolupracovníky pro poskytování elektronického poradenství v oblasti projektového řízení ve školství, dále autory a recenzenty článků pro projektový e-Zpravodaj a web.

Poskytování elektronického poradenství bude zahájeno v únoru 2011 a dále pokračovat po dobu trvání aktivity do ledna 2012.

V rámci projektu budou vydána 4 čísla e-Zpravodaje. 1. číslo v únoru 2011, v průběhu roku 2011 a 2012 další 3 čísla e-Zpravodaje.

Poradce – hlavní pracovní náplň:

 • poskytuje projektovým manažerům průběžnou poradenskou činnost elektronickou formou, vybírá dotazy a odpovědi pro umístění na portál a v odkazu FAQ,
 • spolupracuje s celým týmem poradců,
 • samostatně vyhledává relevantní informační zdroje,
 • poskytuje náměty pro odborné články do e-Zpravodaje,
 • podílí se na evaluaci poradenské činnosti.

Autor – hlavní pracovní náplň:

 • zpracování příspěvku (autorského článku) zaměřeného na teorii i praxi projektového řízení
 • spolupráce s recenzentem příspěvku a metodikem Individuální podpory projektového manažera

Recenzent – hlavní pracovní náplň:

 • provádí odborné posouzení přiřazených příspěvků
 • systematicky pracuje s autory a metodikem Individuální podpory projektového manažera
 • vyhledává a doporučuje vhodné příspěvky do e-Zpravodaje

Finanční podmínky:

 • poradce – 400,– Kč/hodina;
 • autor – autorský honorář 600,– Kč /1 příspěvek (počet příspěvků v 1 e-Zpravodaji 30)
 • recenzent – 300,– Kč/hodina.

 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, prosím, vyplňte on-line profesní životopis, příp. alternativní možnost - vyplňte strukturovaný profesní životopis a zašlete na adresu kudrnova@nidv.cz.

Přihlásit se můžete pomocí online formuláře, nebo si stáhněte Strukturovaný profesní životopis.