Harmonogram výzev 2018

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 2. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 6. prosince 2017.

Harmonogram výzev byl zveřejněn 28.12. 2017.