V jedné pracovní smlouvě má pedagog uvedeny 2 odlišné činnosti (napsat skripta a výuka podle tohoto nového učebního materiálu) - je možné ho vykázat jako 2 poskytovatele?Na jedné pozici se střídají 3 osoby – je možné je počítat jako 3 poskytovatel

V jedné pracovní smlouvě má pedagog uvedeny 2 odlišné činnosti (napsat skripta a výuka podle tohoto nového učebního materiálu) - je možné ho vykázat jako 2 poskytovatele?
Na jedné pozici se střídají 3 osoby – je možné je počítat jako 3 poskytovatele?

Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více počet podpor v rámci přijatých projektů je stanoven tak, že každá osoba, která obdržela podporu se započítává pouze jedenkrát, není důležité kolik má funkcí a zapojení.