Musí být základní školení k nově pořízenému majetku (např. interaktivní tabuli) součástí VŘ?

Školení nemusí být realizováno vůbec, pokud se ale předpokládá např. při pořízení interaktivní tabule i nutnost školení, je vhodné dané věci sloučit do jedné zakázky.