E-learning

E-learnigové vzdělávání

Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012 a s ním i tato aktivita!

 

Modul A: otevření 3. října 2011.

Registrace do e-learningového kurzu je možná nejdéle do 31. srpna 2012.

Do modulu A: Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR se můžete přihlásit prostřednictvím webové stránky: http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=32479&operace=detail