Doplnění výzvy na projekty zjednodušeného vykazování - "šablony"

Dne 23. června 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Dne 1. srpna 2016 byl změněn text přílohy č. 3 Přehled šablon.

Konkrétně byl upraven text Metodického výkladu šablony II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ v souladu se zněním jednotky aktivity schvalované Evropskou komisí a požadovaným dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu.

V šabloně II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ byl v souladu s textem popisu realizace šablony doplněn počet započítávaných hodin do Výstupu aktivity.

Aktualizovaná příloha č. 3 ke stažení ZDE.