Databáze výstupů projektů financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci OP VK získalo podporu více než 10 tisíc projektů v hodnotě 52 miliard korun. V nedávné době byla spuštěna databáze projektů a jejich výstupů.

„Věříme, že tato databáze zajistí větší využitelnost publikovaných materiálů, nabídne příklady dobré praxe a celkově přispěje k transparentnosti čerpání peněz z evropských fondů v České republice,“ říká Petra Bartáková, náměstkyně ministra školství, která je zodpovědná za řízení operačních programů.

A z čeho lze vybírat? Je toho opravdu hodně, neboť v databázi se v současné době nachází více než 8000 výstupů: výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, manuály, příručky, audiovizuální díla, vzdělávací hry a další.

Za zmínku nepochybně stojí, že všechny produkty již byly otestovány v projektové praxi a nyní je možné využít je pro vzdělávací účely. Jen je potřeba mít na paměti, že se jedná o díla chráněná autorským zákonem.

Dodejme, že jednotlivé výstupy budou vzhledem k jejich vysokému počtu nahrávány do databáze postupně, nejpozději do konce příštího roku.

Databáze výstupů projektů OP VK je k dispozici na stránce http://databaze.op-vk.cz