Cyklus vzdělávacích modulů pro projektové manažery byl úspěšně ukončen

Po více jak půlroce byl úspěšně zakončen posledním modulem F cyklus vzdělávacích modulů v rámci aktivity Vzdělávání. Moduly byly určeny pro pedagogy, kteří mají na starost realizaci projektů

Vzdělávací moduly probíhaly od října 2011 do března 2012. Byly koncipovány jako kombinace 3denního prezenčního semináře a e-learningového vzdělávání. Pedagogové ze základních a středních škol se rozšířili své znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení.

Mezi tématy vzdělávacích modulů, která tvořila komplexní průřez projektovým řízení, bylo např. Strategické řízení organizace, Řízení změn, IT podpora projektového řízení, Finance a finanční nástroje, Řízení lidských zdrojů, Řízení kvality, kontroling, rizika, Měkké dovednosti (soft skills).

Na vzdělávací moduly navazuje aktivita Certifikace. Nejen účastníci vzdělávacích modulů, ale i další zájemci si budou moci své znalosti ověřit při certifikačním řízení pro projektové manažery. Úspěšní absolventi tak mohou získat certifikát úrovně D podle standardů IPMA.