ČŠI vydala výroční zprávu za rok 2009/2010

Jak hodnotí ČŠI stav vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2009/2010?

Česká školní inspekce vydala výroční zprávu, která je jedním z hlavních nástrojů hodnocení a kontroly vzdělávací soustavy v České republice. V té jsou souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy z inspekčních zjištění za školní rok 2009/2010. Zjištění ČŠI nepřímo hodnotí i naplnění strategických směrů a konkrétních cílů daných platným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2007-2011. Ve vývoji inspekčního hodnocení škol při dosahování vzdělávacích cílů ověřovala ČŠI poprvé také nové postupy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů.

Zdroj: Česká školní inspekce
http://www.csicr.cz/cz/85389-vyrocni-zprava-csi-za-skolni-rok-20092010