Avízo výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 19. května 2016 doplňující informace k avízům výzev č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Avízem se rozumí základní verze výzvy a doprovodné dokumentace informativního charakteru. Cílem zveřejnění doplňujících informací k avízu výzvy je poskytnout mateřským a základním školám jako potenciálním žadatelům výzvy více prostoru k přípravě a plánování jejich budoucího projektu.

Předpokládaný termín pro zveřejnění výzvy a zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP14+ včetně kompletní závazné dokumentace je v týdnu od 30. května 2016.

Více inifromací ZDE.