AVÍZO výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ke dni 3. prosince 2015 avízo výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP VVV.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. ledna 2016 .

Více ZDE.