Byla doplněna kalkulačka indikátorů o tabulku k výpočtu snížení šablony.
ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 2. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 6. prosince 2017.
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z OPVVV.
ŘO OP VVV si dovoluje upozornit na informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti.
V Praze ve dnech 20. a 21. září 2017 se koná konference projektového řízení, v pořadí již 9. ročník.
MŠMT zveřejnilo vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 30. listopadu 2016 avíza výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ.
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnil informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ.
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil nový formulář Karty účastníka, který lze odesílat do systému IS ESF2014+.