V sekci e-Poradenství byly aktualizován FAQ - často kladené dotazy. Můžete zde najít odpovědi na řadu otázek, které si kladete ve vztahu s řízením, přípravou a realizací projektů.
Po více jak půlroce byl úspěšně zakončen posledním modulem F cyklus vzdělávacích modulů v rámci aktivity Vzdělávání. Moduly byly určeny pro pedagogy, kteří mají na starost realizaci projektů
Společnost pro projektové řízení a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádají pátý ročník odborné konference „Projektový management 2012 – Rozum a emoce“.
Projektoví manažeři ve školství mohou v rámci PM 250+ získat nástroj pro ověření správnosti a míry aplikace základních principů projektového řízení v jejich vlastní praxi.
SPŘ navrhla zařadit do Národního standardu kvalifikací ČR nové kvalifikace pro tři klíčové profese z oblasti projektového řízení: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer programu.
Projektový tým společně s Koučink Centrem připravil pro velký zájem seminář Základní principy koučování, který se uskuteční v Praze dne 2. února 2012 od 10 hodin v budově NIDV.
Právě vyšlo 2. číslo elektronického e-Zpravodaje.
Upozorňujeme přihlášené zájemce, že dochází ke změně termínu modulu F. Původní termín 23. - 25. ledna 2012 je zrušen. Náhradní termín je 12. - 14. března 2012.