Společnost pro projektové řízení a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádají pátý ročník odborné konference „Projektový management 2012 – Rozum a emoce“.
Projektoví manažeři ve školství mohou v rámci PM 250+ získat nástroj pro ověření správnosti a míry aplikace základních principů projektového řízení v jejich vlastní praxi.
SPŘ navrhla zařadit do Národního standardu kvalifikací ČR nové kvalifikace pro tři klíčové profese z oblasti projektového řízení: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer programu.
Projektový tým společně s Koučink Centrem připravil pro velký zájem seminář Základní principy koučování, který se uskuteční v Praze dne 2. února 2012 od 10 hodin v budově NIDV.
Právě vyšlo 2. číslo elektronického e-Zpravodaje.
Upozorňujeme přihlášené zájemce, že dochází ke změně termínu modulu F. Původní termín 23. - 25. ledna 2012 je zrušen. Náhradní termín je 12. - 14. března 2012.
Ve dnech 12. - 14. prosince 2011 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul C je Řízení změn.
V sekci Věcný audit byly přidány aktuální informace k realizaci aktivity, způsobu přihlašování a konkrétním obsahu aktivity. Můžete se také seznámit s metodikou Věcného auditu.
Ve dnech 28. - 30. listopadu 2011 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul E jsou Finance a finanční nástroje.