Společnost pro projektové řízení zveřejnila výsledky šetření "Projektové řízení v ČR". Cílem bylo zmapovat současný stav a úroveň projektového řízení v ČR.
Absolventi projektu PM 250+ společně s projektovým týmem slavnostně ukončili projekt dne 1. - 2. listopadu 2012 v prostorách kongresového hotelu Primavera v Plzni.
Dvoudenní konference se koná při příležitosti ukončení projektu Projektový manažer 250+.
Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou koferenci. Ve dnech 1. - 2. listopadu se koná v Plzni závěrečná konference projektu Projektový manažer 250+.
První projektový manažer roku bude vyhlášen 9. října, o vítězi rozhodne 13 osobností na slavnostním galavečeru.
V sekci najdete nové příspěvky na téma projektové řízení.
V Česku chybí kvalitní projektoví manažeři. Firmy postrádají především ty, kteří jsou schopni uřídit velké projekty za desítky milionů korun.
Společnost pro projektové řízení o. s. dnes vydala tiskovou zprávu k průzkumu, který prováděla v průběhu dubna a května 2012.
V oddíle Certifikace Aktuální informace naleznete přehled přípravných školení a informace k certifikační zkoušce včetně termínů.
SPŘ vydala tiskovou zprávu zabývající se narůstem zájmu o certifikaci projektových manažerů v ČR a dalšími produkty, které SPŘ v oblasti certifikace nabízí.