Národní institut pro další vzdělávání nabízí vzdělávací programy určené projektovým manažerům ve školách a školských zařízení.
Usnesením vlády České republiky č. 538 ze dne 9. července 2014 byla schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.
Dne 16. července 2014 byl Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) odeslán do Evropské komise.
Dne 24. a 25. září 2014 se v Andel's hotel Prague koná konference pro projektové manažery.
Dne 6. – 7. května 2014 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se koná 7. ročník konference projektového řízení na téma Inovace versus Tradice.
Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014.
Profese projektového manažera se v roce 2013 stala součástí Národní soustavy povolání.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mapuje zkušenosti českých příjemců s metodami pro určování a vykazování nepřímých nákladů v projektech.
Dne 2. prosince 2013 v hotelu STEP v Praze se koná 9. mezinárodní konference o koučování s Timothy Gallweyem.