Dne 24. a 25. září 2014 se v Andel's hotel Prague koná konference pro projektové manažery.
Dne 6. – 7. května 2014 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se koná 7. ročník konference projektového řízení na téma Inovace versus Tradice.
Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014.
Profese projektového manažera se v roce 2013 stala součástí Národní soustavy povolání.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mapuje zkušenosti českých příjemců s metodami pro určování a vykazování nepřímých nákladů v projektech.
Dne 2. prosince 2013 v hotelu STEP v Praze se koná 9. mezinárodní konference o koučování s Timothy Gallweyem.
Nejlepším profesionálním projektem r. 2013 byl v podvečer Festivalu projektového řízení 2013 vyhlášen projekt Národní centrum podpory sociálních služeb projektového manažera Milana Šveřepy.
Ve dnech 17. až 18. září 2013 se koná 5. ročník mezinárodní konference ICOLLE v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách
Nejen projektovým manažerům z pražských škol se nabízí příležitost absolvovat školení, které bylo v době trvání projektu PM 250+ velmi rychle obsazené a nabízené pouze mimopražským školám.