S riziky je možno se setkat na každém kroku a řízení rizik je důležitou oblastí projektového managementu každého projektu.
Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok
Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur.
Ve dnech 26. a 27. května 2015 se koná konference Projektového managementu na téma kvalita vs. kvantita.
MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1.
Přečtěte si dubnové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech - 4./2015.
Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší a plně elektronický monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 2014 – 2020.
Díky spolufinancování z ESF nabízí společnost PM Consulting simulační hry a e-learning pro projektové manažery ve Středočeském kraji zdarma ...ovšem jen do konce roku 2014.
V rámci OP VK získalo podporu více než 10 tisíc projektů v hodnotě 52 miliard korun. V nedávné době byla spuštěna databáze projektů a jejich výstupů.
Členové vlády na schůzi 12. listopadu 2014 podpořili Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020.