Ve dnech 26. a 27. května 2015 se koná konference Projektového managementu na téma kvalita vs. kvantita.
MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1.
Přečtěte si dubnové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech - 4./2015.
Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší a plně elektronický monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 2014 – 2020.
Díky spolufinancování z ESF nabízí společnost PM Consulting simulační hry a e-learning pro projektové manažery ve Středočeském kraji zdarma ...ovšem jen do konce roku 2014.
V rámci OP VK získalo podporu více než 10 tisíc projektů v hodnotě 52 miliard korun. V nedávné době byla spuštěna databáze projektů a jejich výstupů.
Členové vlády na schůzi 12. listopadu 2014 podpořili Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020.
Národní institut pro další vzdělávání nabízí vzdělávací programy určené projektovým manažerům ve školách a školských zařízení.
Usnesením vlády České republiky č. 538 ze dne 9. července 2014 byla schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.
Dne 16. července 2014 byl Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) odeslán do Evropské komise.