Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2016 avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3.
Uběhlo 15 let, kdy vznikla Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) zabývající se projektovými riziky.
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ke dni 3. prosince 2015 avízo výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP VVV.
Společnost pro projektové řízení vyhlašuje soutěž v kategorii Projektový manažer roku 2015 a Projekt roku 2015.
Ve dnech 24. – 27. září 2015 na Council of delegates v Panamě byla členskými zeměmi IPMA přijata nová verze globálního standardu kompetencí projektového řízení ICB 4.
Odbor přípravy OP VVV zveřejnil nejdůležitější materiály pro žadatele a příjemce.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Semináře pro žadatele – Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání .
Konference OP VVV se konala dne 4. 11. 2015 v moderních prostorách Národní technické knihovny v Praze 6. Konference se zúčastnili zástupci EK, Řídicího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti.
Ve snaze poukázat na ty nejkvalitnější z těchto materiálů a usnadnit hledání všem uživatelům, vyhlašuje Řídicí orgán OP VK (organizátor) soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK.
Řídicí orgán OP VK uveřejňuje seznam projektů schválených k realizaci v rámci výzvy č. 57.