Společnost pro projektové řízení vyhlašuje soutěž v kategorii Projektový manažer roku 2015 a Projekt roku 2015.
Ve dnech 24. – 27. září 2015 na Council of delegates v Panamě byla členskými zeměmi IPMA přijata nová verze globálního standardu kompetencí projektového řízení ICB 4.
Odbor přípravy OP VVV zveřejnil nejdůležitější materiály pro žadatele a příjemce.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Semináře pro žadatele – Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání .
Konference OP VVV se konala dne 4. 11. 2015 v moderních prostorách Národní technické knihovny v Praze 6. Konference se zúčastnili zástupci EK, Řídicího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti.
Ve snaze poukázat na ty nejkvalitnější z těchto materiálů a usnadnit hledání všem uživatelům, vyhlašuje Řídicí orgán OP VK (organizátor) soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK.
Řídicí orgán OP VK uveřejňuje seznam projektů schválených k realizaci v rámci výzvy č. 57.
S riziky je možno se setkat na každém kroku a řízení rizik je důležitou oblastí projektového managementu každého projektu.
Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok
Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur.