Absolventi projektu PM 250+ společně s projektovým týmem slavnostně ukončili projekt dne 1. - 2. listopadu 2012 v prostorách kongresového hotelu Primavera v Plzni.
SPŘ nabídla konkrétní návrhy spolupráce, které přispějí k posílení kvalifikace pracovníků řídících procesy čerpání dotací a pomohou předejít hrozbě pozastavení finančních toků z EU.
Ve dnech 16. - 18. ledna 2012 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul G je Řízení kvality, kontroling a rizika.
Dne 16. prosince 2010 byl otevřen přístup do přihlašovacího systému projektu Projektový manažer 250+.
Nabízíme účast v projektu Projektový manažer 250+ (PM 250+). Nabídka je určena vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení (mimo hl. město Praha), včetně projektových manažerů.