Dne 4. 8. 2016 – Řídicí orgán OP VVV informuje uživatele webu MŠMT, že byla změněna struktura menu části webu MŠMT věnované OP VVV.
Dne 23. června 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
ŘO OP VVV zveřejňuje Harmonogram výzev 2015 a Harmonogram výzev 2016.
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. července 2016 avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV.
Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 19. května 2016 doplňující informace k avízům výzev č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Již devátý ročník naší největší konference projektového řízení s mezinárodní účastí proběhne ve Zlíně ve dnech 18. a 19. května 2016.
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2016 avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3.
Uběhlo 15 let, kdy vznikla Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) zabývající se projektovými riziky.
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ke dni 3. prosince 2015 avízo výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP VVV.