Analýza účastníků Komplexního vzdělávání PM 250+

Zajímá Vás jak hodnotili účastníci projekt PM 250+. Aktuálně byla zpracována důkladná analýza zpětných vazeb jednotlivých účastníků Komplexního vzdělávání, e-learningu a dalších aktivit.

Analýza přináší zpracované zpětné vazby z jednotlivých vzdělávacích modulů, hodnocení e-lerningu, sebehodnotícího testu i informace o struktuře účastníků projektu. Více se dozvíte na v rozsáhlé analýze.