Certifikace

Příprava na certifikaci PM podle IPMA, včetně samotné certifikace podle IPMA


Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012 a s ním i tato aktivita!

 

Proces certifikace je zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia a na ověření aplikovat kompetence projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně, z nichž v rámci projektu bude ověřována úroveň D Certifikovaný projektový praktikant (Level D, Certified Project Management Associate).

 

Kandidát prokazuje výhradně teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení tak, jak je definuje Národní standard kompetencí projektového řízení – viz www.ipma.cz.

 

Certifikační proces v sobě mimo jiné zahrnuje podmínku povinného vzdělávání min. v délce 30 hodin, profesní životopis a sebehodnoticí test, následuje písemná zkouška. Její splnění je podmíněno získáním min. 60 % ze tří oblastí stanovených kompetencí (technické, behaviorální, kontextové).

 

V rámci projektu PM 250+ byl certifikační poplatek pro úroveň D cílové skupině projektu (vedoucí pracovníci všech druhů škol a škol. zařízení, vč. projektových manažerů, mimo hlavní město Praha) hrazen z ESF a ze státního rozpočtu ČR. V případě neúspěšného složení testu si druhý pokus účastník hradil sám.  

 

Realizace aktivity: 1. 5.  – 31. 10. 2012